Oost-Vlaamse speerpunten programma 26 mei 2019

CD&V Oost-Vlaanderen gaat op 26 mei 2019 voluit voor een goed, gezond en gerust leven in onze provincie. CD&V Oost-Vlaanderen wil werken aan een samenleving waarin iedereen zijn of haar levenskwaliteit kan verbeteren. Levenskwaliteit omvat een ruime waaier aan zaken die het leven waardevol maken en die het louter materiële overstijgen, van fysiek tot psychisch, van relationeel tot sociaal en spiritueel.

CD&V Oost-Vlaanderen kiest niet voor polarisatie of onverantwoord gedrag, communiceert niet in snedige oneliners die anderen onderuit halen, maar opteert voor redelijke en genuanceerde oplossingen.

In deze speerpunten van ons verkiezingsprogramma zeggen we hoe wij aan die levenskwaliteit voor iedereen willen werken. Het zijn klemtonen die het Europese, federale en Vlaamse beleid moeten richten op meer levenskwaliteit voor elke Oost-Vlaming.

Goed leven

 Wij gaan resoluut voor een Oost-Vlaanderen waar het goed leven is.

 Goed leven begint bij goed onderwijs voor onze kinderen. Het menselijk kapitaal is de belangrijkste bron van hernieuwbare energie. De kwaliteit van ons onderwijs is dus cruciaal. Door te blijven investeren en innoveren in onderwijs zorgen we ervoor dat we de aanwezige talenten en mogelijkheden maximaal ontginnen. Voor CD&V zijn dat geen loze slogans, maar liefst 16 Oost-Vlaamse kandidaten werken in het onderwijs, zij geven concreet gestalte aan onze bezorgdheid, want onderwijs is de motor van onze economie en onze samenleving.

Geld speelt uiteraard ook een rol in onze levenskwaliteit. Voor iedereen is bestaanszekerheid belangrijk. Om iedereen voldoende middelen en bestaanszekerheid te garanderen, zet CD&V in op duurzame economische groei, volledige tewerkstelling, een goede sociale bescherming die armoede bestrijdt en een toekomstgerichte fiscaliteit. Dat betekent ook dat we ondernemerszin waarderen en ondersteunen. Ondernemerschap is immers de motor van die duurzame economische groei, volledige tewerkstelling en de financiering van de sociale bescherming. De activiteiten in de haven van Gent (North Sea Port) en in de Waaslandhaven vormen de grote werkgelegenheidspolen in onze provincie. Deze (maar ook vele andere) industrieterreinen worden op een duurzame manier bereikbaar voor steeds meer mensen. Zo dringen wij opnieuw aan op het openstellen van de spoorlijnen Gent - Terneuzen (L55) en Gent-Zelzate (L204) voor personenvervoer en niet uitsluitend voor goederenvervoer. CD&V wil vanuit Oost-Vlaanderen ook de betrokkenheid bij de ontwikkeling van de Antwerpse Linkeroever verhogen en vraagt ook meer aandacht voor de niet te onderschatten impact van de grote infrastructuurwerken rond Antwerpen op het Waasland en de Gentse regio.

Gezond leven

Hoe vaak zeggen we niet tegen elkaar: een gezond lichaam en een fit hoofd, da’s het belangrijkste in het leven. En hoe gezonder het milieu en klimaat, hoe beter voor ons allemaal.

 Gezondheid is het allerbelangrijkste om levenskwaliteit te kunnen ervaren. Dat blijkt uit alle nationale en internationale onderzoeken. Een gezonde thuisbasis is dus een topprioriteit voor CD&V. Het is een plek waar we gezond kunnen leven en bewegen, waar we mentale rust vinden. We mogen niet afstevenen op een ‘vol’ Oost-Vlaanderen. Opdat de groeiende bevolking nog steeds een leefbaar Oost-Vlaanderen zou toelaten, moet  de aandacht gaan naar het behoud van de open ruimte, naar de versterking van dorpen en kleine gemeenten, naar de ontwikkeling van nieuwe woonvormen, ….

De nieuwe woonvormen geven we volop kansen, onder andere via een ondersteuningsregeling. Ook het aanpassen van woningen aan een verouderende bevolking en betaalbaar wonen (via sociale verhuurkantoren, aanvullende leningen voor renovaties, renovatieadvies aan huis,…) zijn voor CD&V prioritair.

Oost-Vlaanderen is ook een landelijke provincie, waar nood is aan bijkomend plattelandsbeleid, zodat de leefbaarheid en het sociaal weefstel op ‘den buiten’ worden versterkt. We willen dorpen opnieuw laten bloeien zonder daarbij de ruimtelijke kwaliteit in het gedrang te brengen. Het aanpakken van de lage woonkwaliteit, het stimuleren van lokale handel, het wegwerken van (verkeers-)armoede, en het bewaren landschapselementen en gebouwen met landschapsbepalende waarde.

Oost-Vlaanderen heeft heel wat troeven waar we best trots op mogen zijn. Ons Oost-Vlaams gevoel mag gerust worden aangewakkerd. Onze diversiteit is een rijkdom die we ook op vlak van toerisme moeten uitspelen.  Ook het in ere houden van onroerend erfgoed kan een attractie vormen voor toerisme. CD&V wil bovendien de economische impact van de vele toeristische troeven van Oost-Vlaanderen, inclusief de wandel- en fietsnetwerken maximaliseren. Vlaanderen moet blijven investeren in een aangepast fietsbeleid, met aandacht voor de verdere ontwikkeling van het netwerk van fietssnelwegen en een veilige en fijnmazig fietsnetwerk. Lokale overheden moeten daarbij verder gestimuleerd worden.

Gezond leven betekent ook zorgen voor een gezond leefmilieu. Onze planeet is onze gemeenschappelijke thuis, vandaag en in de toekomst. De provincie Oost-Vlaanderen is reeds koploper in het ruimtelijk beleid,  dankzij  het ‘windmolenplan’ waarbij de inplanting van windmolens op een geordende wijze en met betrokkenheid van de buurt gebeurt. Zo kunnen er zeker nog wat windmolens bij in de haven van Gent en langs de autosnelwegen E17 en E34.

Natuur in de buurt van mensen komt het gezonde leven evenzeer ten goede. De vele inspanningen voor de stadsrandbossen en de erkenning van natuurgebieden moeten in Oost-Vlaanderen onverminderd doorgaan.

Gerust leven

 Gerust leven kan alleen voor wie zich veilig en geborgen voelt.  

CD&V wil dat iedereen kan genieten van een thuis in een veilige buurt. Dat doen we door buurtpreventienetwerken te ondersteunen en in te zetten op de nabijheid van politie-en veiligheidsdiensten. De rol van de wijkagent is daarin voor ons cruciaal, we willen die wijkagent zijn statuut dan ook verbeteren en zijn actieradius uitbreiden. We maken werk van veiligheid, van een ondersteunende en performante overheid, van een efficiënt en rechtvaardig migratiebeleid en van een internationaal en Europees beleid dat voor een stabiele context zorgt.

In Oost-Vlaanderen vormt de Denderstreek bij uitstek een pendelgebied, gekenmerkt door een verouderd woningenbestand en verouderd openbaar domein met smalle straten, een sterke aangroei van de bevolking rond stations en een sterke aangroei bevolking van mensen met een beperkte kennis van het Nederlands. De Denderstreek combineert een groen inspirerend landelijk gebied met verstedelijkte centra (Denderleeuw) en centrumsteden (Aalst, Ninove en Geraadsbergen). CD&V wil in haar beleid beide unieke woongebieden met elkaar verzoenen en behartigen. Daarbij moeten landelijke én stedelijke woonvoorzieningen vooral jonge mensen en jonge gezinnen aantrekken. De stedelijke centra moeten leefbaarder worden, groener, bruisender, fietsvriendelijker, met een vlottere mobiliteit en degelijk openbaar vervoer. De balans tussen woon-, werk-, studeer-, sport- en recreatiemogelijkheden, samen met de goede en snelle bereikbaarheid vanuit de centra naar Gent en Brussel zijn onontbeerlijk voor het revitaliseren van de regio.  Gelet op de specifieke situatie en de vereiste financiële inspanning om een antwoord te kunnen bieden op die uitdagingen, pleit CD&V Oost-Vlaanderen voor een specifiek financieringsmechanisme, namelijk een Denderfonds.

Taal en identiteit hangen nauw samen. De stad Ronse is een Oost-Vlaamse faciliteitengemeente op de taalgrens. CD&V pleit voor de afschaffing van de taalfaciliteiten in de taalgrensgemeenten die daarvoor opteren.  De taalfaciliteiten zijn ingevoerd op basis van een talentelling de realiteit langs de taalgrens niet meer weerspiegelt. Bovendien bestendigen ze de verfransing in plaats van de integratie in het Nederlandse taalgebied en zijn ze dus een beletsel voor actief burgerschap en volwaardige integratie. Ze kosten handenvol geld, zijn discriminerend, beperken  de mogelijkheden voor Vlamingen tot sollicitatie bij gemeentediensten en  beletten  de fusie met andere gemeenten.

www.oost-vlaanderen.cdenv.be

Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.