Hou je stoep proper en onkruidvrij!

Gemeente Temse start reinheidscampagne voor voetpaden en straatgoten

Een nette en aantrekkelijke leefomgeving in onze Scheldegemeente is voor het bestuur een belangrijk aandachtspunt. Dagelijks zijn meerdere medewerkers actief met het opkuisen van zwerfvuil, het ledigen van vuilbakjes en het schoonhouden van de straten (met een borstelveegmachine) in het centrum. Jammer genoeg blijft op sommige plaatsen het onkruid op de voetpaden en in de goten het straatbeeld ontsieren.

Wettelijk is iedere bewoner zelf verantwoordelijk voor het proper houden van voetpad en goot voor de eigen woning, zoals ook duidelijk vermeld staat in het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement van Temse:

Het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement beschrijft de verplichtingen en verbodsbepalingen die te maken hebben met de veiligheid, gezondheid, rust en orde in de gemeente, die niet in wetgeving van andere (hogere) overheden geregeld worden. Het politiereglement is niet grensoverschrijdend en geldt uitsluitend en specifiek op het grondgebied van Temse.

Artikel 4 - Rein houden van de openbare weg, voetpaden, straatgoten en straatkolken § 1 De huurders en, bij ontstentenis van de huurders, de eigenaars, zijn verplicht te zorgen voor de reiniging en het pesticidenvrij verwijderen van spontane plantengroei van het voetpad, uit de straatgoot en uit de straatkolken langs de door hen al dan niet bewoonde of niet-bebouwde eigendommen met aanhorigheden. De verplichting tot het reinigen van voetpaden ter hoogte van appartementsgebouwen rust op de bewoner of gebruiker van de gelijkvloerse verdieping en bij ontstentenis daarvan op deze van de hoger gelegen verdiepingen.

Om de inwoners te sensibiliseren zullen de diensten van het Lokaal Bestuur symbolische ‘gele kaarten’ (cf. het voetbal) in de brievenbus steken van woningen waarbij zich onkruid bevindt op het voetpad en/of in de goot. Zo krijgen de bewoners de kans om het onkruid te verwijderen en vermijden ze een GAS-boete (tot € 350).

Dankzij de actieve deelname van onze inwoners kunnen we samen zorgen voor een aantrekkelijk straatbeeld in onze gemeente!

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.