CD&V-fractie OCMW-Raad rode draad in bouwdossier Nieuwe Reiger

Woonzorgcentrum De Reiger werd met 150 woongelegenheden in gebruik genomen in 1983. De ouderenbevolking bestond in de eerste jaren hoofdzakelijk uit valide en semi-valide ouderen en een minderheid aan zwaar zorgbehoevende en dementerende ouderen. Zoals in alle woonzorgcentra nam in de loop der jaren de zorg enorm toe om te evolueren naar een hoofdzakelijk zeer zwaar zorgbehoevende bevolking. Ouderen bleven langer thuis door sterk geëvolueerde thuiszorg en kwamen op latere leeftijd voor een kortere intensieve zorgperiode naar het woonzorgcentrum. Die evolutie had een enorme weerslag op de inzet van medewerkers, de uitrusting en het gebouw.

Meer en meer kwam naast de veroudering, de onaangepastheid van het gebouw tot uiting. Om aangepaste zorg te verlenen, waren o.a. aangepaste afdelingen, grotere kamers, aangepaste leefruimten, bad- en behandelruimten nodig.

In de legislatuur 2001-2006 startte het OCMW-bestuur de denkoefening tot renovatie van het gebouw. Sinds 2005 pleit de CD&V-fractie - dankzij professionele inzichten in ouderenzorg - voor een totale nieuwbouw i.p.v. renovatie van het gebouw (OCMW-raad 5 april 2015). In de legislatuur 2007-2012 werden nog nodige ontwerpen opgesteld om door renovatie en deels nieuwbouw het woonzorgcentrum aan te passen aan hedendaagse noden. Doordat het gebouw een dragende structuur bevat, had dit als gevolg dat er belangrijke beperkingen waren inzake verbouwingen aan het gebouw. Tevens overschreed het kostenplaatje de kostprijs  voor een totale nieuwbouw. Een campusstudie met de bedoeling toekomstige gebouwen ordelijk en functioneel op de campus in te plannen werd uitgevoerd. Tevens werd bestudeerd om leefbaarheid op de campus te verhogen door aanleg van een ondergrondse parking.

In 2009 werd een gezamenlijk zorgstrategisch plan (om subsidies te bekomen) opgesteld tussen De Reiger (OCMW) en Huize Vincent (Tielrode). Dit plan werd samen opgesteld, verdedigd naar andere zorgpartners in de regio en gezamenlijk verdedigd op de bevoegde commissie. Dit was nooit eerder in Vlaanderen geschied. Het gemeenschappelijk functioneren van raadslid Ludo Vingerhoeds in beide besturen was hierbij een essentiële meerwaarde.

Een volumestudie toonde aan dat een vervangende nieuwbouw op de campus kon worden gerealiseerd.

Eerste plannen inzake nieuwbouw De Reiger (150 kamers en 10 plaatsen kortverblijf) en een nieuw Lokaal Dienstencentrum werden opgestart.

Omdat de subsidiëring uitdoofde, stelde de CD&V-fractie in augustus 2014 een ultimatum voor het indienen van het technisch-financieel plan (laatste stap in aanvraag subsidies).

Alle plannen werden verder geoptimaliseerd. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor de start van de gefaseerde bouwwerken vanaf 2019.

In 2021-2022 zal Temse beschikken over een nieuw woonzorgcentrum met 150 woongelegenheden, 10 plaatsen kortverblijf en een nieuw Lokaal Dienstencentrum.

Deze maand zal het bestuur een ontwerper aanstellen voor de bouw van 50 assistentiewoningen en polikliniek i.p.v. ziekenhuis De Pelikaan. 

Op vraag van CD&V worden 5 assistentiewoningen voorzien voor ouders met een ouder wordend gehandicapt kind.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.