Suzy Van Raemdonck

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen, Lid Afdelingsbestuur, Bestuurslid

  • Geboortedatum:

    12 januari 1964

  • Geboorteplaats:

    Sint-Gillis-Waas

Waar sta ik voor ?

De kracht van gedrevenheid.

Wie mij kent weet wie ik ben en waarvoor ik sta. Mijn jarenlang sociaal engagement en doorzettingsvermogen als gedreven ACV vakbondsafgevaardigde en Militant-Voorzitter van ACV Oost-Vlaanderen kan een meerwaarde betekenen om uw belangen te behartigen.

Onderhandelen en win-win situaties nastreven zijn mijn motto en garanderen de beste duurzame resultaten. Daarom doe ik ook geen beloften die ik niet kan waarmaken. Wat ik wel kan beloven is, om binnen het beschikbare budget, er 100% voor te gaan door creatief en met kennis van zaken bepaalde thema's zoals tewerkstelling, sociale economie, mobiliteit, sociale huisvesting, milieu en duurzaam ondernemen ten volle te ondersteunen.

Uw stem en mijn inzet kunnen het verschil maken!

Wist je dat ?

In deze legislatuur heb ik een mandaat opgenomen in de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij WoonAnker, onlangs gefusioneerd met de bouwmaatschappij van St-Gillis-Waas, nu WoonAnker Waas genaamd.

Daar heb ik mijn opgedane ervaring als ACV afgevaardigde ten volle kunnen inzetten en samen met de andere leden van raad van bestuur hebben we mooie projecten en renovaties verwezenlijkt waar we terecht trots op mogen zijn. Dankzij de niet aflatende inzet van de directeur, het personeel en onze voorzitter van WoonAnker Waas behoren we tot de beste leerlingen van de klas binnen de sociale huisvestingsmaatschappijen van België.

Graag zou ik op deze solide basis willen verder bouwen aan de toekomst van WoonAnker Waas, en hoewel we al veel gerealiseerd hebben is het werk nog niet gedaan. 

Uw stem en mijn inzet kunnen het verschil maken!

Hoe zie ik de toekomst voor Temse ?

Een levendige en aantrekkelijke dorpskern is een must. Dit trekt meer ondernemers aan om handel te drijven en inwoners zullen meer geneigd zijn om in onze eigen gemeente te shoppen en uit te gaan.

Om dit doel te bereiken dienen we echter verkrotting en leegstand prioritair aan te pakken en hier kan WoonAnker Waas een cruciale rol in spelen. Gezien de betonstop zal het alsmaar belangrijker worden om renovatieprojecten te realiseren waarbij aandacht voor meer groen één van de belangrijkste criteria zal zijn om opdrachten te gunnen aan architectenbureau's.

Maar dit vraagt om een langetermijnvisie. Als raadslid van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) kan ik samen met de andere raadsleden mijn stempel drukken op het gemeentebeleid door een goed onderbouwd advies te formuleren naar de gemeenteraad inzake belangrijke dossiers zoals Roomacker, de steenbakkerij van Steendorp, e.d.

Daarnaast zal ik de verdere ontwikkeling van een goede infrastructuur blijven aanmoedigen. Er werd de afgelopen legislatuur al veel verwezenlijkt maar Rome is ook niet in één dag gebouwd. Er is nog een lange weg te gaan om voetpaden aan te passen voor rolstoelgebruikers en minder mobiele personen. We dienen nog meer in te zetten voor veiligere fietspaden en zelfs bijkomende fietspaden te voorzien, zeker nu Temse een echte trekpleister is geworden voor het fietstoerisme. Bovendien moeten we de dorpskern trachten te ontlasten van zwaar doorgaand verkeer. Dit vraagt om moedige beslissingen te nemen waarbij we het algemeen belang van onze ondernemers echter niet uit het oog mogen verliezen.

Uit onderzoek "airbezen project" is gebleken dat de luchtkwaliteit in sommige "drukke" straten veel te wensen over laat. Ik nodig jullie allen uit om hierover mee na te denken hoe we dit kunnen verbeteren; alle voorstellen zijn welkom.

Betaalbare zorg voor onze senioren ligt me nauw aan het hart. De bouw van een nieuw woonzorgcentrum en assistentiewoningen die inspelen op de noden van onze ouderen en voor personen met een beperking zijn alvast een stap in de goede richting. Daarnaast dienen we de dagprijzen te bewaken zodat deze betaalbaar blijven.

Tenslotte dienen we nog meer in te zetten op een strengere aanpak van sluikstorten. Het plaatsen van meer vuilbakken kan daartoe al een positieve bijdrage leveren.

Uw stem en mijn inzet kunnen het verschil maken!

CD&V Temse stelt officieel zijn kandidaten voor ! Op zaterdag 8 september heeft CD&V-Temse zijn 29 kandidaten voor de…

Lees meer

  Voetbaltornooi tussen de politieke partijen met enkel kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen CD&V Temse wint de…

Lees meer

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.