CD&V Temse bereidt de toekomst voor #dewegvooruit

In onze gemeente engageren bijna 5 000 mensen zich als vrijwilliger in één of andere vorm van vereniging. Mensen die zich op vrijwillige basis organiseren rond activiteiten, een project, een bekommernis, een thema,  een specifieke doelgroep... Zij vormen het hart en de ziel van onze samenleving.

CD&V is de partij bij uitstek om dit middenveld te ondersteunen en mogelijkheden te creëren voor inwoners die zich organiseren en engageren om, samen met een gemeentebestuur, van de gemeente steeds meer een plek te maken waar iedereen op een prettige manier kan samenleven, wonen, actief zijn en ontspannen.

In voorbereiding van een nieuwe beleidsperiode 2019-2024 wilde CD&V de stem van zoveel mogelijk groepen uit de samenleving horen. We nodigden jongeren en ouderen, ondernemers, landbouwers, cultureel diverse gemeenschappen, burgerinitiatieven, noord-zuidverenigingen, milieuorganisaties, het verenigingsleven en vertegenwoordigers van de jeugd-, cultuur-, sport- en ouderenadviesraad uit, om met ons te praten over waar zij van wakker liggen en hoe zij de toekomst van onze gemeente zien.

 Ook onze Jong CD&V ging via de toogdialogen het gesprek aan over belangrijke toekomstthema’s zoals ruimtelijke ordening, veilig verkeer, participatie en diversiteit.

We lazen eveneens met grote aandacht de memoranda van belangenorganisaties, ons toegestuurd naar aanleiding van de verkiezingen.

Daarnaast kan CD&V Temse terugkijken op een indrukwekkende lijst verwezenlijkingen van de voorbije decennia. CD&V engageerde zich steeds om een beleid te voeren dat wordt gekenmerkt door zin voor vernieuwing, inspelen op mogelijkheden en anticiperen waar mogelijk.

Tegelijk zijn we ons bewust van een steeds sneller veranderende wereld, waarbij oplossingen uit het verleden, niet altijd meer de oplossingen voor de toekomst zijn, en waarbij we voortdurend uitgenodigd & uitgedaagd worden om het beter te doen.

Wij delen dan ook graag met u onze toekomstvisie, waarbij we verder bouwen op wat CD&V Temse realiseerde de voorbije jaren en herwaarderen waar nodig. Dat alles pittig gekruid met onze inzichten uit de dialogen die we voerden en de memoranda die we lazen en rekening houdend met de feitelijke realiteit en haalbaarheid.

Met grote dank aan al wie ons inspireerde voor onze ambities 2019-2024 en verder.

Stap mee op onze weg vooruit!

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.