WoonAnker opent eerste moderne milieustraat in samenwerking met gemeentebestuur en MIWA


donderdag, 1 juni, 2017
WoonAnker opent eerste moderne milieustraat in samenwerking met gemeentebestuur en MIWA

Zoals begin dit jaar aangekondigd, is de eerste moderne milieustraat van Temse een feit. WoonAnker realiseerde die in samenwerking met het gemeentebestuur van Temse en MIWA.
Hier mogen we fier op zijn !

Met dank voor de foto's aan de redactie van editietemse.be

Een project van WoonAnker in samenwerking met het gemeentebestuur en MIWA.

Toespraak van Koen De Clercq, voorzitter van WoonAnker:

Ik ga van start met MIWA te bedanken voor de uitnodiging tot deze inauguratie, waarbij ze wilden ingaan op onze uitdrukkelijke vraag om ook de inwoners van deze wijk te betrekken bij de plechtige opening van deze milieustraat.
Het is mij als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij WoonAnker een hele eer om hier in de Pieter Dierckxlaan de eerste moderne milieustraat van Temse mee te mogen voorstellen.
De Pieter Dierckxlaan is een groot sociaal huurproject van 138 woongelegenheden met om en bij de 300 bewoners dat net buiten het centrum van Temse valt, maar bovendien ook aansluit aan een ander groot project uit de jaren ’70 nl. de Sompershoek. De appartementen in de Pieter Dierckxlaan werden gebouwd in 1994 – 1995.

Grotere projecten gaan vaak samen met problemen, zeker als er bovendien nog eens vele verschillende culturen met elkaar worden vermengd. Dit was niet anders hier.
Nadat in 1999 onder het voorzitterschap van een van mijn voorgangers Eddie Van der Vieren een enquête werd gehouden, leidde dit tot de eerste milieustraat “avant la lettre”.
Later werden nog talrijke initiatieven in het leven geroepen om de leefbaarheid in deze wijk op de sporen te krijgen. Sociale controle, een tijdelijk sattelietpunt voor de lokale politie, de intense aanwezigheid van onze sociale dienst en het opentrekken van de toegankelijkheid van de verbindingswegen tussen Sompershoek en de Pieter Dierickxlaan bevorderden de leefbaarheid.

Ongetwijfeld zal toenmalig voorzitter Eddie Van der Vieren op 8 april 2000 bij de opening van de MOLOK containers allusie hebben gemaakt dat de opslagmogelijkheden van huisvuil, PMD en papier en karton een groot probleem was omwille van de beperkte bergingsmogelijkheden in de woongelegenheden. Deze problemen zouden vandaag dubbel zo groot zijn. In 2000 werd er nog wekelijks alle huisvuil opgehaald, vandaag is dit slechts 2-wekelijks.
Beste huurders, besef dat jullie een bijzonder voorrecht hebben dat voorlopig geen enkele Temsenaar kan genieten. Jullie afval kan op alle mogelijke momenten gestort worden in deze ondergrondse containers.
Toch maak ik mij zorgen, omdat wij ten volle beseffen dat niet iedereen even zorgzaam met zijn omgeving omgaat. Daarom roepen wij ook op om alle misbruiken te melden aan WoonAnker of politie. Duld aub geen sluikstorten. Wij zullen hier ook streng tegen optreden.

Gebruik ook de juiste containers voor het juiste afval. Uiteraard ziet MIWA de misbruiken via de registratie van jullie badge.
Wij hebben vastgesteld dat, drie weken na de start, reeds 83 % van de bewoners gebruik gemaakt heeft van de containers. Wij zullen de resterende 17 % contacteren om de werking nader toe te lichten.

Zowel WoonAnker, het gemeentebestuur als de afvalmaatschappij MIWA doen hier stevige en dure investeringen om jullie een aangename en sfeervolle omgeving te bieden. Respecteer dit aub.
Zoals jullie kunnen zien is er in deze omgeving nog veel ruimte om projecten te realiseren. Het is niet wenselijk om hier verder zuiver sociale huurprojecten te plannen. De komende weken en maanden zullen wij als WoonAnker met

ondersteuning vanuit het schepencollege een omgevingsonderzoek starten om een ontplooing van deze omgeving verder uit werken.
Voor ik het woord geef aan de burgemeester tot de officiële opening sta ik er op om iedereen die aan dit project meewerkte te bedanken.
Zowel MIWA als de directie en personeel van WoonAnker.
In het bijzonder het gemeentebestuur dat 2 containers kosteloos aan WoonAnker ter beschikking stelde.
Dit is positief ! Ik hoop dat ook voor andere projecten het college als één blok achter WoonAnker blijft staan. Dat de communicatie steeds blijft verbeteren op weg naar “uw thuis in Temse”.
Dank u wel !
Koen De Clercq, Voorzitter WoonAnker, 31 mei 2017