Freddy Verbeke


Persoonlijke informatie
Freddy Verbeke
Nijverheidsstraat 59
9140 Temse
Temse

Gehuwd met Gaby Volckerick

Vader van Steven

Trotse grootvader van kleindochter Sofie

Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
freddy.verbeke4@telenet.be
03.7712483
0477.328425
Partijgegevens
Ereschepen
Afdelingsbestuur
Waar sta ik voor?

Freddy begon, om familiale redenen, reeds op zeer jeugdige leeftijd op de Boelwerf. Op nauwelijks 15 jarige leeftijd ondervond hij aan den lijve wat het betekende om arbeider te zijn. Toen hij 17 jaar werd stapte hij over naar ENI een bedrijf uit Aartselaar werkzaam als onderaannemer op de Boelwerf.

Via avond- en weekend onderwijs behaalde hij zijn diploma als electricien.

In 1970 stelde Freddy Verbeke zich, als jongere, voor de eerste maal kandidaat voor de syndicale verkiezingen en werd onmiddellijk verkozen.

Dit zou de start betekenen van een onafgebroken loopbaan als syndikaal afgevaardigde op het bedrijf.

In 1984 werd hij syndikaal hoofdafgevaardigde en bleef dat tot 31 mei 2002, de dag dat hij met brugpensioen ging.

De politieke loopbaan van Freddy Verbeke ging van start op 1 april 1983 toen hij verkozen werd als lid van de OCMW raad van Temse.

Zijn gedrevenheid maar vooral zijn dossierkennis ging niet onopgemerkt voorbij en wat voorspelbaar was gebeurde dan ook.

Freddy Verbeke werd kandidaat op de CVP lijst bij de verkiezingen van 1988.

Hij werd verkozen en werd onmiddellijk schepen.

Als schepen van Ruimtelijke Ordening was hij de stuwende kracht achter vele dossiers.

Hij wordt dan ook door velen de architect genoemd van het huidige Temse.

Ook Openbare werken viel jarenlang onder zijn bevoegdheid en ook daar werd hij geprezen voor zijn doorzetting en dossierkennis.

Freddy werd na zijn ontslag uit de gemeenteraad en het schepencollege op 31 augustus 2017 benoemd tot ereschepen van de gemeente Temse